Tak dla Zdrowia logo

Przyłącz się do kampanii!

Szpitale przyjazne dziecku

Światowa Organizacja Zdrowia i UNICEF przyznaje tytuł „Szpitala Przyjaznego Dziecku”. Szpitale, które otrzymały ten tytuł wypełniają tzw. „10 Kroków do Udanego Karmienia Piersią”, które związane są z wprowadzeniem zmian dotyczących m.in. szkolenia personelu. Placówka taka zobowiązana jest również do poszanowania godności i praw kobiet, a w szczególności praw matek karmiących.

Wybrane techniki porodowe, które muszą być spełnione, by szpital mógł ubiegać się o tytuł:

 1. Społeczeństwo powinno być poinformowane o różnych formach opieki okołoporodowej, aby umożliwić każdej kobiecie wybór.
 2. Nie powinno się wywoływać sztucznie porodu bez ważnych wskazań medycznych.
 3. Elektroniczne monitorowanie porodu powinno się wykonywać w wyselekcjonowanych przypadkach związanych z wysokim prawdopodobieństwem śmiertelności oraz przy porodach indukowanych.
 4. Podczas porodu powinno się unikać rutynowego podawania środków p/bólowych, znieczulających itp. jeśli nie są specjalnie zalecone dla zapobiegania komplikacjom porodowym. Na życzenie rodzącej środki te są podawane.
 5. Karmienie piersią powinno być podjęte natychmiast po porodzie.
 6. Zdrowy noworodek powinien zostać z matką o ile pozwala na to stan obojga.

Wprowadzono pojęcie optymalnego żywienia noworodka i przedstawiono to w następujących punktach:

 1. Rozpocząć karmienie jak najwcześniej po porodzie.
 2. Karmić często - „karmienie według potrzeb”.
 3. Karmić tylko piersią około 6 miesięcy.
 4. Po 6 miesiącach, kiedy wprowadzane jest pożywienie uzupełniające, przed każdym posiłkiem podawać dziecku pierś.
 5. Karmić piersią jak najdłużej - do 2 r.ż.
 6. Karmić piersią jeśli matka lub dziecko zachorują.

Należy nadmienić, że już w 1995 roku w Polsce jako pierwsza klinika otrzymała ten tytuł Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii w Bytomiu. Obecnie w Polsce jest 88 Szpitali Przyjaznych Dziecku.  Lista znajduje się na stronie Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią www.laktacja.pl DS.

 
Podziel się na Facebooku
Wyszukaj artykuł
Partnerzy
gam_366x100.jpg