Tak dla Zdrowia logo

Partnerzy społecznej kampanii Tak Dla Zdrowia

Powstał portal informacyjny dla osób z arytmią serca

Statystyki pokazują, że lepsze wykrywanie i leczenie migotania przedsionków zmniejsza liczbę udarów mózgu, dlatego Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (PTK) uruchomiło portal ArtymiaGroziUdarem.pl.

To kolejna platforma edukacyjna, dzięki której eksperci PTK chcą pomagać pacjentom - tym razem chorym z arytmią serca lub osobom nią zagrożonym.

Szybkie starzenie się polskiego społeczeństwa sprawia, że problem migotania przedsionków staje się coraz bardziej widoczny. Obecnie dotyka ono ok. 600 tys. Polaków, ale za 20-30 lat liczba chorych z migotaniem  w naszym kraju może wzrosnąć nawet czterokrotnie. Po 75. roku życia z powodu tej arytmii serca choruje co najmniej co dziesiąta osoba. Kardiolodzy apelują, że wczesne wykrywanie i właściwe leczenie migotania przedsionków zmniejsza zagrożenie udarem mózgu, dlatego tak ważna jest edukacja pacjentów w tym zakresie. Tym bardziej, że u niektórych osób migotanie przedsionków może przebiegać bezobjawowo. Nie odczuwają oni typowych dla tego schorzenia dolegliwości takich jak kołatanie, czyli niemiarowe bicie serca, czy pogorszenie jakości życia powodowane spadkiem wydolności fizycznej.

Podstawowym badaniem służącym rozpoznaniu arytmii serca jest wykonywane przez lekarza badanie elektrokardiograficzne, czyli EKG. Inny skuteczny sposób pozwalający wykryć arytmię serca to regularny pomiar ciśnienia tętniczego i tętna. Pacjent może wykonywać je samodzielnie, a w razie zauważenia niepokojących parametrów, zgłosić się do lekarza dla potwierdzenia diagnozy.

- W przypadku migotania przedsionków rytm serca nie jest miarowy i w takich sytuacjach aparaty do pomiaru ciśnienia krwi nowej generacji sygnalizują wystąpienie arytmii – mówi prof. Piotr Hoffman, obecny Prezes PTK – Dlatego edukacja pacjentów oraz ich bliskich w zakresie prawidłowego pomiaru ciśnienia ma bardzo duże znaczenie. Świadomość jak dbać o własne zdrowie i jak postępować, gdy zdarzą się powikłania, to wiedza bezcenna, która często ratuje życie.

- Celem portalu jest pogłębienie wiedzy w społeczeństwie na temat migotania przedsionków oraz związanego z tym ryzyka. Dzięki umieszczanym na platformie www.ArytmiaGroziUdarem.pl materiałom pacjenci oraz ich bliscy mogą dowiedzieć się np. jakie są objawy arytmii serca, jak prawidłowo mierzyć  tętno, czy też co należy robić w przypadku zdiagnozowania migotania przedsionków – dodaje prof. Zbigniew Kalarus, pomysłodawca projektu, Prezes PTK w kadencji 2013-2015.

 

Wszystkie dostępne na portalu materiały zostały opracowane w oparciu o najnowszą wiedzę przez ekspertów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Więcej informacji na www.ArytmiaGroziUdarem.pl

 
Podziel się na Facebooku
Reklama
Wyszukaj artykuł
Partnerzy
panoramic_art_366x96.jpg