Tak dla Zdrowia logo

Partnerzy społecznej kampanii Tak Dla Zdrowia

Fizjoterapeuci pod dobrą ochroną – nowe zasady ubezpieczeń.

Od 1 czerwca osoby udzielające świadczeń z zakresu fizjoterapii nie mogą być zatrudnione ani nie mogą prowadzić działalności gospodarczej w tym kierunku, jeśli nie znajdą się w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów. Niezbędne jest też odpowiednie ubezpieczenie.Takie wymogi wprowadziła Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty. Ostatni dzień maja br. to koniec okresu przejściowego, od tego momentu każdy fizjoterapeuta będzie musiał posiadać wpis w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów, który potwierdzi jego prawo do wykonywania zawodu.  Ustawa mówi także, że rozpoczynając jednoosobową działalność gospodarczą jako fizjoterapeuta, trzeba się od razu zarejestrować jako podmiot leczniczy. Każdy, kto posiadał już taką działalność przed wejściem ustawy w życie, powinien do końca listopada 2018 roku przekształcić ją w podmiot leczniczy. Jak to zrobić? Należy dokonać odpowiedniego wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą składając wniosek do Wojewody właściwego dla siedziby firmy albo miejsca zamieszkania (gdy jest to jednoosobowa działalność gospodarcza). Zgodnie z art. 143 ustawy brak spełnienia tego obowiązku skutkować będzie utratą prawa do wykonywania zawodu. W myśl nowych przepisów niezbędne też będzie obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC).

Ubezpieczenie fizjoterapeuty z działalnością gospodarczą

Zgodnie z obecnym stanem prawnym każdy fizjoterapeuta prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą po przekształceniu się w podmiot leczniczy ma obowiązek wykupienia ubezpieczenia obowiązkowego OC z sumami gwarancyjnymi 75 tys. euro na jedno zdarzenie i 350 tys. euro na wszystkie zdarzenia.

Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia warto sprawdzić, czy jej zapisy w wystarczającym stopniu zabezpieczają fizjoterapeutę. Dobrze skonstruowana polisa powinna zawierać m.in. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ochronę prawną w przypadku roszczeń pacjentów i w trakcie trwania procesów sądowych, a także ochronę na wypadek naruszenia praw pacjenta.

- Zawód fizjoterapeuty zajął właściwe miejsce w branży medycznej i jest teraz uregulowanym prawnie, samodzielnym zawodem zaufania publicznego. Wiąże się z tym odpowiedzialność i nowe obowiązki. Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty wprowadziła kilka zmian związanych z obowiązkiem posiadania odpowiedniej polisy OC. We współpracy ze środowiskiem fizjoterapeutów przygotowaliśmy dedykowany pakiet ubezpieczeń „INTER Fizjoterapeuta” tak, aby był on jak najbardziej dostosowana do potrzeb fizjoterapeutów, przepisów prawa, poziomu ryzyka zawodowego oraz sposobu udzielania świadczeń. W jego skład wchodzi w wariancie standard ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na sumy gwarancyjne wymagane ustawą oraz dodatkowo OC dobrowolne na sumy gwarancyjne 75 000 euro wraz z klauzulą naruszenia praw pacjenta oraz ochrona prawna w życiu zawodowym. Decydując się na wariant Premium mamy zwiększoną sumę gwarancyjną w OC dobrowolnym do 350 000 euro na wszystkie zdarzenia, oraz zapewnioną ochronę prawną w życiu zawodowym i prywatnym wraz z pokryciem kosztów następstw nieszczęśliwych wypadków. Oferta obejmuje też świadczenia pieniężne w przypadku agresji pacjenta – mówi Andrzej Twardowski, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych i OC w INTER. 

Wchodząca w skład pakietu ochrona prawna zapewnia profesjonalną pomoc prawną w trudnych sytuacjach zawodowych i prywatnych. Jest to ważny obszar ochrony, który nie wchodzi w zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC. Ubezpieczenie obejmuje porady doświadczonych radców prawnych, pokrycie kosztów wynagrodzenia pełnomocnika w sprawach zawodowych, a w wariancie premium – również w prywatnych. Innym ubezpieczeniem przydatnym w pracy fizjoterapeuty jest ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, które w pakiecie INTER jest dostępne wraz                      z opcją ochrony związanej z zakażeniem wirusami HIV czy WZW.

Tak dobrany zakres ubezpieczenia gwarantuje, że fizjoterapeuta może bezpiecznie skupić się na swojej pracy. Cały ciężar finansowy związany z roszczeniami pacjentów czy sytuacjami losowymi spoczywa na ubezpieczycielu – dodaje Andrzej Twardowski.

Fizjoterapeuci pracujący na własnej działalności gospodarczej mogą być zainteresowani ubezpieczeniem INTER Świadczenie Dzienne, które zapewnia ochronę na wypadek czasowej niezdolności do pracy na skutek nieszczęśliwego wypadku. Jest to świadczenie w wysokości 150 zł za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy, wypłacane, gdy w wyniku nieszczęśliwego wypadku nie można wykonywać pracy i uzyskiwać przychodów.

Ubezpieczenie fizjoterapeuty zatrudnionego na umowę o pracę lub umowę zlecenie

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty nie zmienia sytuacji prawnej fizjoterapeutów wykonujących zawódw ramach umowy o pracę lub umowy zlecenia w kontekście ubezpieczeń. Ich odpowiedzialność zawodową regulują przepisy Kodeksu Pracy oraz Kodeksu Cywilnego. Oczywiście mogą oni wykupić polisę dobrowolną z dowolną, wybraną przez siebie, sumą gwarancyjną. Zabezpieczy ich ona np. przed konsekwencjami zniszczenia mienia pacjenta, czy zniszczeniem wynajmowanego sprzętu fizjoterapeutycznego.

Więcej informacji na stronie www.interpolska.pl

wypracowanie zdrowych nawyków żywieniowych

wzmocnienie motywacji

zmianę niesprzyjających przekonań i zachowań

wzmacnianie poczucia własnej wartości

regulację emocji , dzięki którym możliwa jest eliminacja nadmiernego jedzeniaMechanizm oszczędnościowego genotypu czyli dlaczego diety są nieskuteczne?

Po utracie upragnionych kilogramów będących skutkiem stosowania diety przynajmniej 90% osób powróci do swojej normalnej wagi, a często nawet ją przekroczy. Dzieje się tak dlatego, że zastosowanie diety wyzwala w naszym organizmie niestrudzone, genetycznie uwarunkowane mechanizmy przystosowania się do głodu, które posiadamy w spadku od ewolucji.

Powrót do poprzedniej wagi po zakończeniu diety nie jest związany z brakiem siły woli jak większość z nas myśli, ale z mechanizmem fizjologicznym jaki ewolucja wbudowała w nasze organizmy , byśmy mogli przetrwać jako gatunek ludzki czasu chłodu i głodu. Nosi on nazwę mechanizm oszczędnościowego genotypu. Obrazowo mówiąc: jeśli mamy do czynienia z dwoma jednojajowymi bliźniakami a jeden z nich przeszedł dietę, to jeśli po jej zakończeniu zje tyle samo co brat bliźniak , który na diecie nie był, to ten pierwszy przytyje a ten drugi nie. Podczas chudnięcia organizm przestawia swój metabolizm tak, aby uzyskać z określonej ilości pokarmu więcej kalorii i w miarę możliwości zaczyna gromadzić zapasy. To trochę tak jakby zaczął myśleć: ,,skoro teraz brakuje jedzenia, to trzeba się przygotować na taką ewentualność w przyszłości i zgromadzić rezerwy…”

Każda osoba, która stosowała diety odchudzające, polegające na radykalnej zmianie składników żywieniowych a także ich racji, po powrocie do ,,normalnego odżywiania’ ’poczuje, że jego łaknienie jest większe a ta sama ilość pokarmu wywołuje większy wzrost otyłości. Te mechanizmy metaboliczne są tym wyraźniejsze, im częściej ktoś dietę stosował.

Co zatem zamiast diety odchudzającej?

Dobre, zdrowe nawyki żywieniowe pozwalają utrzymać nasz organizm w dobrej formie zarówno psychicznej jak i fizycznej. Raz wypracowany nawyk, ukształtowany w naszej psychice jako pożądany, pozostaje z nami do końca życia. Zatem kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych to długi proces ale niewątpliwie wpływa na lepszą kondycje całego organizmu-tak fizyczną jak i psychiczną.

Anna Proch psycholog, psychodietetyk


 
Podziel się na Facebooku
Reklama
Wyszukaj artykuł
Partnerzy
gam_366x100.jpg