Tak dla Zdrowia logo

Partnerzy społecznej kampanii Tak Dla Zdrowia

Firma Richter nabywa wszystkie prawa do preparatu Bemfola® na terenie USA

 

Budapeszt, Węgry – 19 lipca 2018 r. – Firma Gedeon Richter Plc zawarła umowę kupna-sprzedaży ze szwajcarską spółką Fertility Biotech AG w związku z przekazaniem praw do własności intelektualnej, stosownych badań, powią­zanych danych i dokumentów dotyczących produktu zawierającego r-hFSH (rekombinowany ludzki hormon folikulotropowy) BEMFOLA®/AFOLIA, przeznaczonych do wykorzystania na terenie Stanów Zjednoczonych. Strony wyceniły transakcję na kwotę 5 mln CHF. 

Dwa lata wcześniej (30 czerwca 2016 roku) firma Richter przejęła Finox Holding, prywatną szwajcarską spółkę biotechnologiczną skoncentrowaną na opracowywaniu oraz komercjalizacji innowacyjnych i efektywnych kosztowo produktów związanych z płodnością kobiet. Przejęcie Finox Holding wiązało się z uzyskaniem przez Gedeon Richter, globalnych praw do preparatu BEMFOLA® poza terenem USA. W tym czasie produkt był już wprowadzony na rynek w Unii Europejskiej, w Izraelu, na Bliskim Wschodzie i w Australii. Prawa dotyczące obszaru USA zostały przekazane na rzecz spółki Fertility Biotech, której głównym udziałowcem jest dr Willy Michel, założyciel i poprzedni prezes zarządu oraz poprzedni właściciel większościowego pakietu udziałów Finox Holding.

Informacje o r-hFSH

Produkty wykorzystane do stymulowania wzrostu pęcherzyków jajnikowych są wysoce złożonymi produktami biologicznymi, a  ich opracowanie oraz rejestracja są czasochłonne i drogie. W związku z tym istnieje niewielu konkurentów i nie odnotowuje się wielu przypadków wejścia na rynek, który wykazuje wysoką koncentrację w postaci kilku ośrodków wykonujących zapłodnienia metodą in vitro (In Vitro Fertilisation, IVF) na kraj. Dzięki temu możliwe jest utrzymanie niewielkiego i wyspecjalizowanego personelu sprzedaży przy stosunkowo niskich kosztach utrzymania w porównaniu z innymi obszarami terapeutycznymi.

Informacje o preparacie BEMFOLA®

Produkt leczniczy BEMFOLA® produkowany jest w oparciu o technologię rekombinacji DNA. Oba preparaty- - produkt leczniczy BEMFOLA® i produkt referencyjny GONAL-f® zawierają naturalnie występujący hormon FSH, który odgrywa kluczową rolę w rozmnażaniu się człowieka.

Produkt leczniczy BEMFOLA® został dopuszczony do obrotu na terenie Unii Europejskiej w maju 2014 roku, a obecnie jest zarejestrowany w 40 krajach. Dopuszczenie go do obrotu na terenie Unii Europejskiej zostało poparte danymi pochodzącymi z  badania III fazy. Wynika z niego, że leczenie produktem leczniczym BEMFOLA® okazały się podobne do wyników leczenia produktem referencyjnym – GONAL-f®. Oceniono to na podstawie liczby oocytów odzyskanych po zakończeniu terapii za pomocą FSH. W badaniu fazy III podobną skuteczność i  profile bezpieczeństwa zaobserwowano w dwóch grupach terapeutycznych – odnotowano podobną liczbę żywych urodzeń u pacjentek, które zaszły w ciążę po zakończeniu terapii.

Produkt leczniczy BEMFOLA® jest dostępny w pięciu rodzajach jednodawkowych wstrzykiwaczy do jednorazowego użycia dostępnych w następujących dawkach: 75, 150, 225, 300 i 450 IU.

 

Produkt leczniczy BEMFOLA® jest dostarczany w jednorazowych, unikalnych, najnowocześniejszych systemach podawania. Jest to proste w użyciu, pozwalające pacjentowi na samodzielne wstrzykniecie,  jednorazowe urządzenie służące do podawania leku raz dziennie.

Źródło: mslgroup

wypracowanie zdrowych nawyków żywieniowych

wzmocnienie motywacji

zmianę niesprzyjających przekonań i zachowań

wzmacnianie poczucia własnej wartości

regulację emocji , dzięki którym możliwa jest eliminacja nadmiernego jedzeniaMechanizm oszczędnościowego genotypu czyli dlaczego diety są nieskuteczne?

Po utracie upragnionych kilogramów będących skutkiem stosowania diety przynajmniej 90% osób powróci do swojej normalnej wagi, a często nawet ją przekroczy. Dzieje się tak dlatego, że zastosowanie diety wyzwala w naszym organizmie niestrudzone, genetycznie uwarunkowane mechanizmy przystosowania się do głodu, które posiadamy w spadku od ewolucji.

Powrót do poprzedniej wagi po zakończeniu diety nie jest związany z brakiem siły woli jak większość z nas myśli, ale z mechanizmem fizjologicznym jaki ewolucja wbudowała w nasze organizmy , byśmy mogli przetrwać jako gatunek ludzki czasu chłodu i głodu. Nosi on nazwę mechanizm oszczędnościowego genotypu. Obrazowo mówiąc: jeśli mamy do czynienia z dwoma jednojajowymi bliźniakami a jeden z nich przeszedł dietę, to jeśli po jej zakończeniu zje tyle samo co brat bliźniak , który na diecie nie był, to ten pierwszy przytyje a ten drugi nie. Podczas chudnięcia organizm przestawia swój metabolizm tak, aby uzyskać z określonej ilości pokarmu więcej kalorii i w miarę możliwości zaczyna gromadzić zapasy. To trochę tak jakby zaczął myśleć: ,,skoro teraz brakuje jedzenia, to trzeba się przygotować na taką ewentualność w przyszłości i zgromadzić rezerwy…”

Każda osoba, która stosowała diety odchudzające, polegające na radykalnej zmianie składników żywieniowych a także ich racji, po powrocie do ,,normalnego odżywiania’ ’poczuje, że jego łaknienie jest większe a ta sama ilość pokarmu wywołuje większy wzrost otyłości. Te mechanizmy metaboliczne są tym wyraźniejsze, im częściej ktoś dietę stosował.

Co zatem zamiast diety odchudzającej?

Dobre, zdrowe nawyki żywieniowe pozwalają utrzymać nasz organizm w dobrej formie zarówno psychicznej jak i fizycznej. Raz wypracowany nawyk, ukształtowany w naszej psychice jako pożądany, pozostaje z nami do końca życia. Zatem kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych to długi proces ale niewątpliwie wpływa na lepszą kondycje całego organizmu-tak fizyczną jak i psychiczną.

Anna Proch psycholog, psychodietetyk


 
Podziel się na Facebooku
Reklama
Wyszukaj artykuł
Partnerzy
sp_klanad.jpg