Tak dla Zdrowia logo

Lektura na zdrowie

Działania podczas występowania zachorowań na grypę w szkole

Informacje dla dyrektorów, nauczycieli i pozostałego szkolnego personelu

Należy:

• w trakcie pobytu w szkole obserwować dzieci i młodzież pod kątem pojawienia się u nich objawów grypopodobnych (takich jak: gorączka, kaszel, ból gardła, ból mięśni, ból głowy, dreszcze, osłabienie, biegunka);
• w razie wystąpienia typowych objawów grypy u uczniów, poinformować rodziców o konieczności zgłoszenia się z dzieckiem do lekarza i stosować się do jego zaleceń; w przypadku wystąpienia objawów chorobowych u ucznia w szkole, należy natychmiast umieścić go w osobnym pomieszczeniu. Jeśli są to objawy o niewielkim nasileniu należy powiadomić rodziców o konieczności odebrania ucznia ze szkoły; w przypadku ciężkiego zachorowania zorganizować dla ucznia transport do szpitala, uzgadniając to z rodzicami/opiekunami dziecka;
• zadbać o ciągły dostęp do standardowych środków higienicznych w toaletach i dołożyć starań o zapewnienie optymalnych warunków higieniczno-sanitarnych we wszystkich pomieszczeniach;
• zapewnić miejsca do mycia rąk lub ich dezynfekcji odpowiednimi preparatami na bazie alkoholu (≥60%) i zapewnić wyposażenie tych miejsc w odpowiednie środki i materiały higieniczne;
• zapewnić higienę miejsc przebywania uczniów w tym m.in. codzienne czyszczenie powierzchni, z którymi uczniowie mają kontakt;
• zorganizować w ramach możliwości jak najczęstszy pobyt uczniow na świeżym powietrzu w czasie przerw i lekcji wychowania fizycznego;
• systematycznie wietrzyć sale lekcyjne i inne pomieszczenia (np. salę gimnastyczną), każdorazowo przez 10 minut.


Źródło:
Główny Inspektorat Sanitarny, Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia
http://www.gis.gov.pL

 
Podziel się na Facebooku
Reklama

Wyszukaj artykuł