Tak dla Zdrowia logo

Aktualności

Klaster Innowacji Przyjazna Przychodnia

Z myślą o integracji i rozwoju sektora usług medycznych, jak i funkcjonujących w jego obrębie standardów obsługi pacjenta 19 września 2011 roku powstał Klaster Innowacji Przyjazna Przychodnia (KIPP)

Klaster rozwija usługi świadczone przez organizatorów ogólnopolskiego programu oceny jakości obsługi pacjenta „Przyjazna Przychodnia”. - Klastrem nazywamy zwykle powiązanie kooperacyjne niepowiązanych ze sobą przedsiębiorstw – wyjaśnia Tomasz Rzychoń, koordynator programu „Złoty Standard”. – KIPP skupia przede wszystkim przedsiębiorców prowadzących działalność innowacyjną, działających w sektorze usług medycznych oraz w sektorach organizacji badawczych i instytucji otoczenia biznesu.

Zadania i cele KIPP


Głównym zadaniem Klastra będzie stworzenie sieci współpracy w sektorze usług medycznych, umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału osób, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz właściwych samorządów terytorialnych.

Połączenie kompetencji i zasobów uczestników Klastra ma umożliwić wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w sektorze usług medycznych oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac organizacji otoczenia biznesu. – Liczy się efekt synergii – podkreśla Rzychoń. – Zorganizowanej grupie, realizującej precyzyjny cel łatwiej o wykorzystywania zarówno istniejących możliwości, jak i szans związanych z rozwojem innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy.

Założyciele i uczestnicy Klastra

Założycielami Klastra są Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Jaworznie (realizator programu „Przyjazna Przychodnia”), Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego z siedzibą w Sosnowcu oraz Centrum Innowacyjnych Rozwiązań Tuned Solutions sp. z o.o. i Open Innovation Centre Sp. z o.o. W gronie jego dotychczasowych uczestników znajdziemy przede wszystkim laureatów programu „Przyjazna Przychodnia”: (Przychodnia Rodzinna w Staszowie, NZOZ Przychodnia Lekarska "Hipokrates" sp. z o.o., Aesthetica Dermadent sp. z o.o., NZOZ "Vital" Lucyna Pawlaczyk, OPTIMA MEDYCYNA S.A.,  ROYALMED sp. z o.o., INTER-MED s.c., NZOZ "Centrum Medyczne" Bogusława Lasota, NZOZ „Samarytanin”. Jak deklarują pomysłodawcy przedsięwzięcia, liczba uczestników Klastra będzie systematycznie wzrastać, a kluczowym kryterium udziału w jego pracach pozostanie innowacyjność działań i otwartość na współpracę.

Przykład idzie z… dołu

Nie ukrywamy, że inspiracją do powołania Klastra Innowacji Przyjazna Przychodnia była w dużym stopniu aktywność przychodni wyróżnionych dotychczas certyfikatem „Przyjazna Przychodnia”. Przytoczę kilka przykładów działań zaledwie jednej z nich – świadczą one o wybitnie  nieszablonowym i niepartykularnym podejściu do kwestii współpracy i wdrażania innowacji:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Samarytanin" właśnie dzięki umowie z innym podmiotem,  z firmą Optima Medycyna S.A. (również laureat programu „Przyjazna Przychodnia”), może zapewnić swym pacjentom badania z zakresu endoskopii dolnego i górnego odcinka przewodu pokarmowego oraz konsultacje endokrynologiczne (podobna umowa wkrótce zagwarantuje placówce  powołanie punktu pobrań materiału do badań).

Partnerstwa podejmowane przez NZOZ „Samarytanin” uzupełnia współpraca z Politechniką Opolską oraz Państwową Medyczną Wyższą Szkołą Zawodową w Opolu, na wniosek których przychodnia realizuje staże w ramach pracowni fizjoterapii oraz hospicjum stacjonarnego - z zakresu opieki paliatywnej dla pielęgniarek.

Warto ponadto zaznaczyć, że NZOZ „Samarytanin” powołał również fundację Samarytanin - Fundacja Onkologiczno-Hospicyjna, której celem jest pomoc, rehabilitacja i wsparcie psychologiczne dla pacjentów oraz ich rodzin.

Paweł Sikora, rzecznik programu „Przyjazna Przychodnia”

„Przyjazna Przychodnia”

Ogólnopolski program poprawy jakości obsługi pacjentów „Przyjazna Przychodnia” zakłada przeprowadzenie bezpłatnych audytów wśród co najmniej 250 placówek ochrony zdrowia – każdy z audytów zakończy przekazanie kompleksowego raportu z wytycznymi, zaś najlepsze przychodnie zyskają certyfikację „Przyjazna Przychodnia”, ogólnopolską promocję i zaproszenie do uczestnictwa w pracach Klastra Innowacji Przyjazna Przychodnia.

Projekt realizowany będzie do września 2012 roku. Trwa nabór uczestników.

www.przyjaznaprzychodnia.infoZajęcia z muzykoterapii realizowane w ramach fundacji Samarytanin - Fundacja Onkologiczno-Hospicyjna

 

 
Podziel się na Facebooku
Reklama
Reklama

Wyszukaj artykuł
Partnerzy
gam_366x100.jpg