Tak dla Zdrowia logo

Aktualności

Wielkopolska młodzież nauczy wielkopolską młodzież, jak chronić się przed HIV i AIDS

Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej - Oddział Terenowy w Poznaniu rozpoczyna szkolenia uczniów wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu „Młodzieżowi liderzy zdrowia - kontra HIV”

Poznań, 13 kwietnia 2016 r. – W sumie 620 uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego dowie się, co to jest HIV i AIDS, pozna drogi transmisji wirusa, nauczy się które zachowania zwiększają ryzyko zakażenia. Uczestnicy szkolenia będą potrafili prawidłowo oceniać zagrożenie, otrzymają również informacje na temat wskazań do wykonania testu w kierunku HIV. Ważnym aspektem akcji będzie przedstawienie związku między używaniem alkoholu i substancji psychoaktywnych w tym dopalaczy, a możliwością zakażenia wirusem. Wielkopolska od kilku lat zajmuje czwarte miejsce w Polsce pod względem liczby rozpoznawanych zakażeń HIV – w 2015 roku wykryto go u 122 osób. Środki na realizację projektu pochodzą z grantu przyznanego Polskiemu Towarzystwu Oświaty Zdrowotnej - Oddział Terenowy w Poznaniu w konkursie Pozytywnie Otwarci, a ufundowanego przez Gilead Sciences Poland.

Celem projektu „MLZ - kontra HIV” jest podniesienie poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS wśród młodzieży oraz zachęcenie jej do przekazywania zdobytych informacji dalej w ramach tzw. edukacji rówieśniczej. Młodzież chętnie przyjmuje informacje na temat zdrowia, bezpieczeństwa i seksualności od swoich rówieśników. Młode osoby bezpośrednio uczestniczące w projekcie przekażą wiedzę koleżankom i kolegom w trakcie codziennych, zwykłych kontaktów towarzyskich. Elementem tej edukacji będzie także zmiana postaw i zachowań: osoby, które wiedzą więcej o HIV i AIDS oraz rozumieją jak przenosi się zakażenie i jak można temu zapobiec otwierają swoje otoczenie nie tylko na temat zdrowia, ale także na akceptację osób żyjących z wirusem. Przeszkoleni w ubiegłych latach wielkopolscy Młodzieżowi Liderzy Zdrowia realizowali w swoich szkołach różne przedsięwzięcia zdrowotne związane z tematyką HIV/AIDS oraz organizowali obchody Światowego Dnia AIDS czy Dnia Pamięci o Zmarłych na AIDS.

W każdym z 31 powiatów Wielkopolski 20 uczniów uczestniczyć będzie w wykładach i warsztatach przygotowanych i prowadzonych przez przeszkolonych w obszarze HIV/AIDS członków PTOZ-OT w Poznaniu, którzy są jednocześnie pracownikami pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa wielkopolskiego. W tym roku, w ramach projektu, członkowie Towarzystwa odświeżyli i poszerzyli swoją wiedzę medyczną oraz epidemiologiczną, a także udoskonalili umiejętności pracy z młodzieżą podczas szkolenia prowadzonego przez specjalistów w dziedzinach epidemiologii i psychologii.

„Uczniowie chętnie biorą udział w szkoleniach poruszających tematykę HIV i AIDS oraz dzielą się wiedzą z rówieśnikami. Badania ankietowe, przeprowadzone przed i po realizacji poprzednich edycji „Młodzieżowych liderów zdrowia – kontra HIV” wskazują, że poziom wiedzy uczestników projektu wzrósł w sposób istotny, umożliwiając im prowadzenie edukacji rówieśniczej” – powiedziała Hanna Gaertner-Wieland, koordynator projektu i kierownik Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.

„Idea edukacji rówieśniczej opiera się na założeniu, że przekazywanie wiedzy niektórym członkom grupy i powodowanie zmiany ich postaw inicjuje szerszą zmianę w ich bezpośrednim otoczeniu. Liczba zakażeń HIV rozpoznawanych u młodych osób jest bardzo wysoka, dlatego projekty takie jak „Młodzieżowi liderzy zdrowia – kontra HIV”, są bardzo potrzebne” – powiedział Paweł Mierzejewski, koordynator programu Pozytywnie Otwarci.

„Młode osoby, adresaci tego projektu, będą w nieodległej przyszłości podejmować decyzje, które zaważą na ich zdrowiu i dorosłym życiu. Warto by decydowały odpowiedzialnie, na podstawie rzetelnych i jak najpełniejszych informacji” – powiedział Michał Kaźmierski, Dyrektor Generalny firmy Gilead Sciences Poland, która od początku konkursu „Pozytywnie Otwarci” przeznaczyła na realizację kilkudziesięciu projektów granty w wysokości blisko miliona złotych.

„Młodzieżowi Liderzy Zdrowia - kontra HIV” to projekt Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej - Oddział Terenowy w Poznaniu. Od 2007 roku przeprowadzono łącznie 313 szkoleń dla 5 648 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całego województwa wielkopolskiego. Testy, które uczestnicy wypełniają przed i po szkoleniu systematycznie wykazują wzrost poziomu wiedzy nt. HIV/AIDS. Projekt cieszy się dużą popularnością wśród młodzieży, która chętnie bierze udział w warsztatach.

 
Podziel się na Facebooku
Reklama

Wyszukaj artykuł
Partnerzy
optyk21_240_160.jpg