Tak dla Zdrowia logo

Aktualności

Dziewięciu na dziesięciu rodziców popiera szczepienie dzieci

Dziewięciu na dziesięciu rodziców popiera szczepienie dzieci - wynika z najnowszego badania „Opinie rodziców na temat szczepienia dzieci” przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia we współpracy z agencją FleishmanHillard

Badanie pokazuje, że 92% rodziców dzieci w wieku 0-6 lat popiera szczepienia. Tylko 1% badanych uważa, że nie ma konieczności wykonywania szczepień ochronnych, a 6% twierdzi, że jest przeciwko, ale uważa, że należy szczepić.

Pytanie: Proszę powiedzieć jaki jest Pana/i podejście do kwestii szczepienia dzieci. N=500


Większość, bo aż 78%, szczepi dzieci, ze względu na ochronę przed niebezpiecznymi chorobami, a 48% kieruje się opinią lekarza, że szczepienia są ważne. Tylko 16% respondentów boi się konsekwencji prawnych związanych z nieszczepieniem.

68% uważa, że wszystkie szczepienia przeciwko groźnym chorobom zakaźnym powinny być obowiązkowe. Ośmiu na dziesięciu rodziców jest zdania, że to dobrze, że szczepienia przeciwko groźnym chorobom zakaźnym są darmowe.

Na co warto szczepić?

Na pytanie na co warto szczepić dziecko, badani najczęściej (76%) wskazywali szczepienia obowiązkowe. W następnej kolejności – szczepienia dodatkowe przeciwko: pneumokokom (56%), rotawirusom (54%) i ospie (51%).

Pytanie: Na co Twoim zdaniem warto zaszczepić dziecko? N=500; odpowiedzi TOP 3


Wyniki badania pokazują, że zdecydowana większość rodziców mających małe dzieci popiera szczepienia. Nieliczni, którzy są przeciwnikami, na ogół i tak ostatecznie decydują się zaszczepić swoje dziecko. Niekoniecznie wynika to z wysokiej świadomości rodziców. Rodzice, którzy nie chcą zaszczepić swojego dziecka muszą być bardzo zdecydowani, bowiem presja społeczna ze strony personelu medycznego i najbliższych zapewne jest duża. Z drugiej strony dużą grupę stanowią rodzice, którzy uważają, że przepisy prawa nie powinny regulować kwestii szczepienia dzieci. Rodzice chcieliby tu mieć wolność wyboru
i móc decydować o swoich dzieciach.
– mówi Aleksandra Brzozowska z ARC Rynek i Opinia.

Wybór szczepionki

Badanie pokazuje, że głównymi powodami, dla których rodzice dzieci decydowali się na szczepienie dziecka szczepionką skojarzoną (wieloskładnikową) były: mniejsza liczba wkłuć (73%), mniejszy stres dla dziecka (67%), a dla ponad połowy badanych – wygoda związana ze szczepieniem podczas jednej wizyty. Co trzecia osoba jako powód szczepienia szczepionką skojarzoną wskazała odpowiedź, że aby zaszczepić dziecko musi ono być zdrowe – jest więc większe prawdopodobieństwo zaszczepienia zgodnie z terminami z kalendarza szczepień, gdy wszystko odbywa się podczas jednej wizyty.

Pytanie: Proszę wymienić powody, dla których decyduje się Pan/i na zaszczepienie dziecka szczepionka skojarzoną (wieloskładnikową)? N=500


Aż 63% rodziców podejmując decyzje o zaszczepieniu szczepionkami NFZ kierowało się względami finansowymi – są bezpłatne. Wśród powodów skłaniających do szczepienia szczepionką NFZ badani wskazali odpowiedzi: są sprawdzone i dłużej istnieją na rynku (37%), mniej obciążające dla organizmu, bo podczas jednego szczepienia wprowadza się tylko jeden typ wirusa (35%), obawiam się komplikacji po szczepionkach skojarzonych (autyzm, porażenie) (32%).

Skąd czerpiemy wiedzę?

Badanie przeprowadzone w kwietniu br. wskazuje, że aż trzy czwarte rodziców czerpie informacje na temat szczepionek od lekarza, 36% - od pielęgniarki, 33% - od znajomych i rodziny, a co czwarty szuka jej w Internecie.

* Wyniki badania przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia w dniach 15-20 kwietnia na próbie N=500 rodziców dzieci w wieku 0-6 lat. Badanie przeprowadzono techniką CAWI (ankiety on-line przeprowadzone na własnym panelu badawczym).


 
Podziel się na Facebooku
Reklama

Wyszukaj artykuł
Partnerzy
sp_klanad.jpg