Tak dla Zdrowia logo

Aktualności

Rynek prywatnych usług medycznych

W związku ze wzrostem aktywności i długości życia pogłębiła się również potrzeba dostępu do opieki medycznej, co przy ograniczonej liczbie specjalistów i przeciążeniu publicznej służby zdrowia, popularyzuje rozwiązania prywatnej opieki medycznej.

Już ponad półtora miliona osób w Polsce posiada prywatną polisę zdrowotną. Poszerzyła się grupa świadomych klientów, którzy o zdrowie chcą dbać nie kiedy są już chorzy, ale stale i na bieżąco, ponosząc regularne opłaty. Jak wynika z raportu firmy badawczej PMR ten rynek będzie rósł w tempie ok. 7% średniorocznie w latach 2015-2020, a ubezpieczenia zdrowotne będą najszybciej rozwijającym się segmentem rynku polskiego. Według PMR, rynek ten wzrósł o 6,3% do 37,5 mld zł w 2014 r. Dynamika rynku prywatnej opieki medycznej będzie wzrastać w kolejnych latach, w związku ze stopniową poprawą ogólnej sytuacji ekonomicznej. Według PMR, jego wartość wyniesie 40 mld zł w 2015 r. (wzrost o 6,6%), w 2016 r. - 42,8 mld zł (wzrost o 7,1%), a w 2017 r. - 45,9 mld zł (wzrost o 7,2%).

Na ten wzrost, obok ogólnej poprawy jakości życia, wpływa głównie zwiększony dostęp do ubezpieczeń zdrowotnych oraz pakietów grupowych. Przełożenie ma również progres średnich miesięcznych wynagrodzeń oraz konsumpcji prywatnej, które podnoszą udział ilościowy polis medycznych o średniej i wysokiej składce, gwarantujących poczucie bezpieczeństwa dzięki przewidywanym zakresom abonamentów.
"Mimo nieco niższych niż we wcześniejszych latach dynamik wzrostu rynku abonamentów i ubezpieczeń zdrowotnych w latach 2017-2020, wzrost całkowitego rynku prywatnej opieki zdrowotnej nie zostanie zatrzymany, głównie za sprawą silnej dynamiki przewidywanej dla wydatków ponoszonych przez pacjentów z własnej kieszeni właśnie w tych latach" – czytamy w komunikacie poświęconym raportowi pt. "Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020."

Ogromnego znaczenia nabiera również rozwój telemedycyny , która znacząco poprawi dostępność do lekarzy specjalistów oraz podniesie efektywność ich pracy. Zdalne diagnozowanie, bieżące monitorowanie stanu pacjenta, stała kontrola parametrów terapii, możliwość szybkiej reakcji na pojawiające się problemy, przejrzyste informacje i szczegółowe dane procesu leczenia nawet z kilku minionych lat – bez zapisów, bez kolejek, a nawet bez bezpośredniego kontaktu
z lekarzem – to udogodnienia dedykowane również seniorom. Bez wątpienia telemedycyna rewolucjonizuje sposób świadczenia opieki zdrowotnej oraz stanowi dodatkowy wyraz zintegrowanej opieki nad pacjentem, także zagranicznym, coraz częściej przybywającym do naszego kraju w ramach programów turystyki medycznej.

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne zapewniają komfort, którego nie daje system publiczny. Ich formuła jest elastyczna i można ją dopasować do potrzeb każdego klienta, czy to w zakresie wizyt lekarskich, pobytów w szpitalu, czy rehabilitacji. Szeroki pakiet usług, często opieka 24h, dedykowany opiekun, innowacyjność stosowanych rozwiązań oraz wysoki standard pracy specjalistów, to znaczący argument przemawiający na korzyść uznanych prywatnych operatorów medycznych.

 
Podziel się na Facebooku
Reklama

Wyszukaj artykuł
Partnerzy
apteki_tdz.jpg