Tak dla Zdrowia logo

Aktualności

Profilaktyka jako benefit

Pomalutku następuje czas podsumowań, także w aspekcie zdrowia ♥

W 2022 r.: zwróciliśmy większą uwagę na profilaktykę, przede wszystkim na profilaktykę okulistyczną i onkologiczną. W porównaniu z 2021 rokiem liczba zrealizowanych w 2022 r. świadczeń ambulatoryjnych wzrosła o 40%, w tym zwiększył się głównie dostęp do dodatkowej profilaktyki okulistycznej (+465%) i onkologicznej (+87%) i to w dużej mierze dzięki prywatnej opiece medycznej, gwarantowanej przez coraz większą liczbę pracodawców, których podejście w znaczącym stopniu zmienił COVID-19. Szybko okazało się, że dodatek pozapłacowy w postaci dostępu do lekarzy jest na czele listy najbardziej pożądanych benefitów i korzyści związanych z zatrudnieniem.

 

Wciąż nadrabiamy zaległości w obszarze zdrowia. Dostęp do pomocy medycznej ułatwiają teleporady, które nadal stanowią 30% konsultacji lekarskich - 3 na 10 porad wykonujemy zdalnie. Ich zastosowanie drastycznie skróciło czas oczekiwania na pomoc. Skontaktować z ten sposób możemy się praktycznie z każdym specjalistą. Przestaliśmy przekładać wizyty. Szanujemy wyznaczone terminy. Doceniamy rozwój sieci placówek medycznych. Z większą rozwagą podchodzimy do badań profilaktycznych, których nie unikamy tak jak wcześniej i wpływ na to ma m.in. zwiększone zainteresowanie prywatną opieką zdrowotną, co widać w stale rosnącej liczbie ubezpieczonych w ramach nieobowiązkowych polis zdrowotnych, w czym szczególną rolę odgrywają pracodawcy dzięki benefitom pozapłacowym  – zauważa Marcin Załęski, Dyrektor Działu Ubezpieczeń Zdrowotnych i Pracowniczych w SALTUS Ubezpieczenia.

Największy wzrost zainteresowania profilaktyką ubezpieczyciel zaobserwował w okulistyce – ponad 4,5-krotny wzrost świadczeń związanych z nabytymi wadami wzroku w porównaniu z 2021 r. Drugim ważnym obszarem była opieka onkologiczna, gdzie zauważono 87% zwiększenie ilości zamawianych porad lekarskich i badań diagnostycznych. Firmy zdecydowanie rozważniej dobierają również zakres ubezpieczenia zdrowotnego. Stawiają przede wszystkim na jakość zapewnianej profilaktyki. W miejsce szerokich, choć ograniczonych programów (z limitami wizyt i badań), najistotniejsze są programy zdrowotne - punktowe, konkretne, dedykowane danemu zawodowi schorzenia, ale nielimitowane, czyli wsparcie w obszarach, gdzie pracownicy tego najbardziej potrzebują. Stąd najczęściej pracodawcy decydowali się na zapewnienie pracownikom dodatkowej ochrony onkologicznej, nabytych wad słuchu i wzroku oraz dostępu do świadczeń zwalczających choroby układu oddechowego oraz powikłania związane z przechorowaniem COVID-19 – mówi Marcin Załęski z SALTUS Ubezpieczenia.

Wierzymy, że rok 2023 przyniesie jeszcze większy postęp w zakresie dbania o swoje zdrowie, także w zakresie kampanii edukacyjnych, testów przesiewowych, badań profilaktycznych, rehabilitacji, eliminacji czynników ryzyka zachorowań poprzez zmianę stylu zycia i większą świadomość. Będziemy wspierać wszystkie takie inicjatywy i analizy.

 
Podziel się na Facebooku
Reklama

Wyszukaj artykuł
Partnerzy
sp_klanad.jpg