Tak dla Zdrowia logo

Aktualności

Rak prostaty - leczyć wcześnie i skutecznie

Przegląd konieczny od zaraz ♥

Jak to jest, że o przegląd samochodu dbamy regularnie i bez sprzeciwu, a o badania profilaktyczne nie?! Zwłaszcza panowie, a przecież wśród chorób nowotworowych w Polsce, rak prostaty jest jedynym, który wyróżnia się znaczącą dynamiką wzrostu zachorowalności przy jednoczesnym wzroście śmiertelności.

 

Przypominamy, że tylko profilaktyczna, wczesna diagnostyka i innowacyjne terapie wdrażane od początku diagnozy i leczenia poprawiają rokowania pacjentów i mogą wydłużyć ich życie ♥

Polecamy Państwa uwadze raport „Wprost o prostacie. Co należy zmienić w systemie opieki nad chorymi z nowotworem gruczołu krokowego w Polsce” Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP). Rak prostaty – dlaczego nie bierzemy życia na poważnie?

Choroby nowotworowe stanowią poważne zagrożenie nie tylko dla zdrowia publicznego – lecz także dla rozwoju społeczno-ekonomicznego kraju, a rak prostaty to obecnie jedno z najpoważniejszych wyzwań w ochronie zdrowia w Polsce.

– Z przedstawionych w raporcie danych jednoznacznie wynika, że spośród wszystkich chorób nowotworowych dotykających mężczyzn w naszym kraju rak stercza (prostaty) jest jedynym, który wyróżnia się znaczącą dynamiką wzrostu zachorowalności przy jednoczesnym wzroście śmiertelności – mówi Arkadiusz Pączka, wiceprzewodniczący FPP.

Czas działać – wspólnie!

W rekomendacjach ekspertów tylko współpraca i połączenie kluczowych działań, może doprowadzić do poprawy profilaktyki i efektywności opieki nad pacjentami zmagającymi się z nowotworem prostaty. W raporcie przygotowanym na podstawie dyskusji z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, ekspertów klinicznych oraz organizacji pacjentów wskazano cztery główne obszary koniecznych interwencji:

I. priorytetyzację obszaru raka gruczołu krokowego i wprowadzenie zmian systemowo-organizacyjnych, poprzez wprowadzenie świadczenia kompleksowej diagnostyki i leczenia raka gruczołu krokowego (Prostate Cancer Units – PCU);

II. działania profilaktyczne i wczesną diagnostykę, poprzez wprowadzenie zmian w programie „Profilaktyka 40 PLUS”, czy zniesienie obowiązku posiadania skierowania od lekarza POZ do lekarza urologa;

III. wprowadzenie odpowiedniej edukacji społecznej, poprzez tematykę zajęć wychowawczych, co zdaniem ekspertów przyczyniłoby się do budowania i poszerzania świadomości na temat raka gruczołu krokowego wśród dzieci i młodzieży, a tym samym ich bliskich – ojców, dziadków czy wujków, a w przyszłości – ich samych;

IV. konieczność zwiększenia dostępności do technologii medycznych, m.in. przez nowelizację programu lekowego leczenia raka gruczołu krokowego oraz wprowadzenie wszystkich zarejestrowanych i rekomendowanych opcji terapeutycznych – tak, aby lekarze dysponowali pełnym wachlarzem dostępnych na rynku nowoczesnych terapii i mogli dostosowywać leczenie do indywidualnej sytuacji każdego pacjenta.

Niezbędnik nowoczesnego mężczyzny, czyli plan regularnych przeglądów u specjalisty, w tym urologa

Tylko regularne badania profilaktyczne oraz świadomość zagrożeń potęgowanych np. genetyką mogą pomóc w prewencji. Klinicyści oraz organizacje zrzeszające pacjentów onkologicznych zgodnie podkreślają, że w obszarze profilaktyki i wczesnej diagnostyki, zniesienie skierowań do specjalisty urologa to jeden z najważniejszych czynników ułatwiających i przyspieszających diagnostykę raka gruczołu krokowego – co bezpośrednio przekłada się na możliwości wcześniejszego otrzymania skutecznego leczenia i lepsze rokowania dla pacjenta. Trudno określić rekomendowaną częstotliwość badań, ale szanse rosną jeśli jest to co najmniej raz w roku.

–W przypadku tego schorzenia czas ma ogromne znaczenie dla możliwości zastosowania optymalnych form terapii i rokowań – więc warto wesprzeć polskich mężczyzn i ułatwić im zadbanie o własne zdrowie. Konieczność zdobycia skierowania do urologa to istotne utrudnienie (czasowe, logistyczne, organizacyjne) na drodze do właściwej profilaktyki raka gruczołu krokowego. To zresztą sprawa nie tylko panów, ale także najbliższych im kobiet, rodzin. W szerszym ujęciu to także inwestycja – w kondycję społeczną i finansową rodzin, społeczności, a wreszcie całego państwa – wskazuje Anna Kupiecka, Prezes Fundacji Onkocafe-Razem Lepiej.

Leczyć wcześnie i skutecznie

Specjalista onkologii klinicznej, kierownik Oddziału Zachowawczego Kliniki Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie - prof. dr hab. n. med. Paweł Wiechno, podkreśla, że w przypadku raka gruczołu krokowego niezwykle istotna jest kwestia szerokiego dostępu do wszystkich opcji terapeutycznych do stosowania na wczesnych etapach choroby.

– Mamy pulę leków zarejestrowanych i używanych do wzmacniania pierwszego leczenia choroby przerzutowej w fazie wrażliwej na kastrację. Dla nas jako klinicystów opiekujących się pacjentami z rakiem gruczołu krokowego niezwykle istotna jest dostępność tej palety technologii – byśmy mogli zaproponować pacjentowi taką formę terapii, o której wiemy, że jest bezpieczna, najbardziej skuteczna i zgodna z aktualnymi wytycznymi towarzystw naukowych – mówi prof. Paweł Wiechno.

Więcej na www.federacjaprzedsiebiorcow.pl

 

przyp. red.

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) - jest reprezentatywną organizacją zrzeszającą przedsiębiorców i członkiem Rady Dialogu Społecznego. Reprezentuje interesy przedsiębiorstw i instytucji zrzeszonych w ramach Federacji, nieustannie dążąc do poprawy jakości funkcjonowania polskich firm zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Jej nadrzędnym celem jest zapewnienie właściwego rozwoju oraz bezpieczeństwa najważniejszym podmiotom na polskim rynku pracy – pracodawcom i pracownikom. Podejmuje inicjatywy, które mają kształtować odpowiedzialną, zrównoważoną politykę – efektywną z punktu widzenia pracodawców oraz gwarantującą wysokie bezpieczeństwo pracownikom, uwzględniające opinie wszystkich uczestników polskiego rynku pracy, budując trwałe relacje między poszczególnymi organizacjami oraz przedstawicielami władzy publicznej.

Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) – to instytut powołany przez Federację Przedsiębiorców Polskich w celu opracowywania analiz gospodarczych, raportów i rekomendacji w zakresie najbardziej istotnych aktów prawnych oraz dla monitoringu legislacyjnego.

 
Podziel się na Facebooku
Reklama

Wyszukaj artykuł
Partnerzy
sln_366x100.jpg