Tak dla Zdrowia logo

Aktualności

Jakie szkoły powinien skończyć dobry psycholog?

Studia psychologiiJakie szkoły powinien skończyć dobry psycholog?

Coraz częściej wybierany zawód – psycholog. Popularny wśród młodych ludzi, pożądany w placówkach edukacyjnych, rodzinach, zakładach pracy. Z każdym rokiem rośnie zapotrzebowanie na pomoc psychoterapeutów, zwłaszcza tych dobrych, odpowiedzialnych, którzy trafiają w sedno i mogą rozpocząć prawdziwy i głęboki proces zamiany sposobu myślenia u pacjenta.

 

Jakie szkoły należy skończyć, by zostać psychologiem?

Każdy, kto chciałby zostać psychologiem i pracować w tym zawodzie powinien przede wszystkim ukończyć jednolite, 5-letnie studia magisterskie na kierunku psychologia. Młodzi ludzie myśląc już o tym zawodzie na etapie szkoły średniej mogą wybrać w ofercie edukacyjnej np. liceum o profilu psychologicznym, psychologiczno-pedagogicznym o rozszerzonym nauczaniu takich przedmiotów jak biologia, historia, język polski a także języki obce. Są one najwyżej punktowane w naborze na kierunek psychologia, z tego powodu młodzież powinna starać się pisać tzw. rozszerzenia na egzaminie maturalnym z podanych wyżej przedmiotów.

Obecny system kształcenia przyszłych psychologów obejmuje 5 lat nauki na studiach wyższych, aby uzyskać pełne uprawnienia zawodowe w zakresie psychologii. Niektóre z pośród uczelni wyższych oferują studentom trzyletnie studia licencjackie oraz po tym etapie dwuletnie studia uzupełniające magisterskie w zakresie psychologii. Należy pamiętać, że nie dają one jednak pełnych uprawnień ani też kompletnego przygotowania do wykonywania zawodu psychologa. Jedynym skutecznym wyjściem, aby stać się pełnoprawnym psychologiem jest ukończenie studiów jednolitych magisterskich lub ukończenie studiów licencjackich i uzupełniających z zakresu psychologii, by łącznie dało to pięć lat.

Co jeszcze znaleźć możemy w ofercie edukacyjnej na rynku polskim ? Psychologię w szkołach policealnych. Nie są to studia. Szkoły policealne oferują roczną naukę w ramach kilku kierunków : psychologia/ specjalista psychologii, psychologia żywienia, psychologia biznesu i reklamy, terapia uzależnień. Uwaga ! Placówki te reklamują owe kierunki, zapewniając, że ich ukończenie gwarantuje zatrudnienie w poradniach psychologicznych, ośrodkach terapii uzależnień jak i ośrodkach społecznych. Tak jednak nie jest ! Zdarzają się przypadki, że osoba, która ukończyła wyłącznie studium policealne jest faktycznie zatrudniona, ale w poradniach mogą pracować jedynie osoby posiadające tytuł magistra psychologii. Ośrodki zajmujące się terapią uzależnień również zdecydowanie wolą zatrudniać terapeutę, który ukończył specjalistyczne kursy i szkoły terapeutyczne, także ośrodki pomocy społecznej częściej potrzebują absolwentów pracy socjalnej lub pedagogiki.

Oczywiście szkoła policealna może być dodatkowych atutem w kwalifikacjach dobrego psychologa, jednak bez ukończenia studiów magisterskich nie zagwarantuje pracy i nie umożliwi udzielać należytej pomocy potrzebującym pacjentom, bo w pracy psychologa chodzi przede wszystkim o odpowiedzialną pomoc, a nie tylko pracę z pacjentem.

Czasy są coraz trudniejsze. Przymiotniki takie jak: przyjemny, szczęśliwy czy zadowolony, nie precyzują już dobrego życia. VUCA i zmienność otoczenia generują brak poczucia bezpieczeństwa, brak satysfakcji, napięcie, ciągłość wyzwań, podekscytowania, strach przed tym co będzie oraz poczucia życia w kryzysie. Odwaga bycia sobą staje się kluczem do uzyskania podstaw stabilizacji, a by tak się stało, warto skorzystać z porad dobrego psychologa, bo proces odnalezienia swojej tożsamości i wolności wymaga świadomego przewodnika.

red.

 
Podziel się na Facebooku
Reklama

Wyszukaj artykuł
Partnerzy
gam_366x100.jpg