Tak dla Zdrowia logo

Aktualności

X Forum Rynku Zdrowia

W dniach 23-24 października br. (czwartek-piątek), w hotelu Sheraton przy ul. Bolesława Prusa 2 w Warszawie odbędzie się X Forum Rynku Zdrowia, jedna z najbardziej prestiżowych i reprezentatywnych debat publicznych dedykowanych aktualnej sytuacji na rynku zdrowia oraz przyszłości systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Jubileuszowa, dziesiąta edycja Forum Rynku Zdrowia ma szczególny charakter. Przypada na rok ważnych dla Polski rocznic: 25 lat od rozpoczęcia transformacji ustrojowej, 15 lat po wprowadzeniu zasad ubezpieczeniowego systemu w polskiej opiece zdrowotnej i 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

X Forum Rynku Zdrowia będzie miejscem dokonywania bilansów i podsumowań oraz definiowania głównych wyzwań stojących m.in. przed decydentami kształtującymi politykę zdrowotną i szeroko rozumianym środowiskiem medycznym w Polsce.

W agendzie Forum:

23 października

godz. 9.00-11.30 sesja inauguracyjna

 • Forum 2014 – próba bilansu przy okazji kilku rocznic

godz. 12.00-14.00 sesje tematyczne:

 • Zdrowy szpital – zdrowe finanse. Wybrane aspekty funkcjonowania lecznictwa stacjonarnego
 • Jutro będziemy starsi – wyzwania stojące przed polityką senioralną w Polsce
 • Szczepienia ochronne w Polsce

godz. 14.30-16.30 sesje tematyczne:

 • Zdrowy szpital – bezpieczny pacjent. Wybrane aspekty funkcjonowania lecznictwa stacjonarnego
 • Technologie informacyjne w ochronie zdrowia – nie unikniemy tej rewolucji
 • Onkologia – dowiedzmy się jak w Polsce leczymy nowotwory?

Godz. 19.00 Gala Rynku Zdrowia. Uroczystość wręczenia Portretów Polskiej Medycyny

 

24 października

godz. 9.30-11.30 sesje tematyczne:

 • Polityka lekowa i przemysł farmaceutyczny w Polsce
 • Aparatura i wyposażenie placówek medycznych – wybrane zagadnienia
 • Ubezpieczenia szpitali – aspekty prawne i finansowe

godz. 12.00-14.00 sesje tematyczne:

 • Badania kliniczne w Polsce – wykorzystajmy ten potencjał
 • Jakość w ochronie zdrowia – jak ją mierzymy?
 • Kardiologia – lista sukcesów i problemów czekających na rozwiązanie

godz. 14.30-16.00 sesja tematyczna:

 • Diabetologia w Polsce – dziś i jutro

 

Na sesjach X Forum Rynku Zdrowia wiedzą i doświadczeniem podzielą się m.in.:

 • Marek Balicki – kierownik Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego w Warszawie, minister zdrowia w latach 2003-2005
 • Tadeusz Jędrzejczyk – prezes Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia
 • Bartosz Bednarz – prezes AstraZeneca
 • Ewa Bernatowska – konsultant wojewódzki w dziedzinie immunologii klinicznej, ekspert WHO, wiceprzewodnicząca Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych przy ministrze zdrowia, kierownik Kliniki Immunologii, Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
 • Barbara Bień – kierownik Kliniki Geriatrii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, konsultant wojewódzki w dziedzinie geriatrii
 • Stefan Bogusławski – partner zarządzający, prezes Sequence HC Partners
 • Janusz Boniecki – prezes Szpitali Tczewskich
 • Sławomir Borkowski – wiceprezes Impel Business Solutions
 • Teresa Brodniewicz – prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce
 • Paweł Buszman – prezes American Heart of Poland
 • Grzegorz Cessak – prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Wojciech Masełbas – wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce
 • Krzysztof Chlebus – I Katedra i Klinika Kardiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2012-2014
 • Andrzej Gładysz – Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Jarosław Derejczyk – dyrektor Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach, wojewódzki konsultant w dziedzinie geriatrii
 • Grzegorz Dzida – Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, konsultant wojewódzki w dziedzinie diabetologii;
 • Jacek Fijuth – przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
 • Cezary Gabryjączyk – starosta Łaski
 • Grzegorz Gielerak – dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
 • Krzysztof Groyecki – dyrektor Pionu Opieki Zdrowotnej Asseco Poland
 • Jerzy Gryglewicz – ekspert Instytutu Organizacji Ochrony Zdrowia, Uczelni Łazarskiego w Warszawie
 • Paweł Grzesiowski – przewodniczący Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa
 • Waldemar Halota – kierownik Katedry Chorób Zakaźnych i Hepatologii Wydziału Lekarski Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, zastępca dyrektora ds. Strategii i Rozwoju przy Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy
 • Marek Jasiński – zastępca ordynatora Oddziału Kardiochirurgii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca, konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiochirurgii
 • Julita Jaśkiewicz – zastępca prezesa ds. finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Marcin Kędzierski – dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
 • Maciej Kowalczyk – dyrektor naczelny Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie
 • Ewa Książek-Bator – dyrektor naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku
 • Maciej Kuźmierkiewicz – dyrektor generalny IMS Health Poland Ltd.
 • Tomasz Latos – poseł na Sejm RP, przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia
 • Wojciech Maksymowicz – dziekan Wydziału Nauk Medycznych, kierownik Katedry Neurologii i Neurochirurgii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, minister zdrowia w latach 1997-1999
 • Beata Małecka-Libera – poseł na Sejm RP, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia
 • Marcin Matczak – szef Praktyki Life Sciences DZP
 • Wojciech Matusewicz – prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych
 • Janusz Meder – prezes Polskiej Unii Onkologii
 • Monika Michna – prezes CU CitoNet Warszawa
 • Krzysztof Milewski – dyrektor medyczny i naukowy Centrum-Badawczo Rozwojowego American Heart of Poland
 • Maciej Miłkowski – zastępca dyrektora ds. ekonomicznych Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
 • Barbara Misiewicz-Jagielak – dyrektor ds. strategii cenowej i refundacji Grupy Polpharma
 • Robert Mołdach – ekspert Pracodawcy RP
 • Rafał Muchacki– senator RP, przewodniczący senackiej komisja zdrowia
 • Marek Nowak – dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu
 • Gabriela Ofierska-Sujkowska – kierownik Działu Rekomendacji Agencji Oceny Technologii Medycznych
 • Piotr Osowski– prezes Impel Rental Pro
 • Marcin Pakulski – wicedyrektor ds. medycznych, American Heart of Poland
 • Marcin Parecki – sales director Healthcare Sector Huawei Polska
 • Danuta Perek – przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej
 • Tatiana Piechota– prezes zarządu Upper Finance Med Consulting
 • Jarosław Pinkas  – wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych
 • Maciej Piorunek – prezes Supra Holding
 • Maciej Piróg – doradca Prezydenta RP, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 1998-2000
 • Erik Plas – dyrektor zarządzający MSD Polska
 • Bogusław Poniatowski – dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
 • Marek Posobkiewicz – Główny Inspektor Sanitarny
 • Elżbieta Puacz – prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
 • Tomasz Radwański – dyrektor wykonawczy PRO PLUS
 • Konstanty Radziwiłł – sekretarz Naczelnej Rady Lekarskiej w Naczelnej Izbie Lekarskiej
 • Piotr Rutkowski – kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, Centrum Onkologii, Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
 • Witold Rużyłło – dyrektor Instytutu Kardiologii w Warszawie
 • Bolesław Samoliński– przewodniczący Rady ds. Polityki Senioralnej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego
 • Adam Sandauer – honorowy przewodniczący Stowarzyszenia Pacjentów „Primum Non Nocere”
 • Jacek Sieradzki  – Oddział Kliniczny Chorób Metabolicznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
 • Mirosław Stachowicz – prezes Fundacji Onkologia 2025
 • Dariusz Strojewski  – członek zarządu MW Trade
 • Andrzej Strug – dyrektor Departamentu Informatyki Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Janusz Szafraniec – prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED
 • Krystyna Szczepanowska-Kozłowska – partner DLA Piper Wiater
 • Alicja Szewczyk – przewodnicząca Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii
 • Paweł Sztwiertnia – dyrektor generalny Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, podsekretarz stanu w ministerstwie zdrowia w latach 2004-2005
 • Jakub Szulc – Sektor Ochrony Zdrowia, EY, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2008-2012
 • Joanna Szymankiewicz-Czużdaniuk – dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie
 • Andrzej Śliwczyński – naczelnik Wydziału Analiz Chemioterapii i Programów Lekowych Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Maciej Tarasiuk – dyrektor sprzedaży szpitalnej TZMO
 • Izabela Tatulińska  – dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych EIB
 • Krzysztof Tuczapski – zastępca prezesa ds. medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Winciunas Piotr – wicedyrektor Departamentu Orzecznictwa Lekarskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • Łukasz Zalicki – partner EY
 • Marian Zembala – dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, konsultant krajowy w dziedzinie kardiochirurgii
 • Hanna Zych-Cisoń – wicemarszałek województwa pomorskiego.
 
Podziel się na Facebooku
Reklama
Reklama