Tak dla Zdrowia logo

Przyłącz się do kampanii!

Zdrowa Klasa

Zdrowa klasa

Zdrowa Klasa to program realizowany na początku działalności Fundacji tak dla zdrowia®. Mimo iż inspiracją do powstania Fundacji były niepokojące sygnały o pogarszającej się kondycji zdrowotnej całego społeczeństwa, w pierwszej kolejności postanowiono zadbać o formę najmłodszych.

 

Działalność Fundacji to projekty obejmujące:

  • promocję zdrowego stylu życia wśród maluchów i walkę z nadwagą,
  • organizację czasu wolnego dzieci poprzez umożliwienie im uczestnictwa w zajęciach ruchowych, korekcyjnych, grach zespołowych,
  • organizację zawodów promujących współpracę zespołową klas, grup i stowarzyszeń uczniowskich,
  • zakup sprzętu sportowego i wyposażenie sal gimnastycznych w szkołach i przedszkolach,
  • wyposażenie szkół w apteczki pierwszej pomocy,
  • renowację, przebudowę i rozbudowę oraz adaptację pomieszczeń przeznaczonych do ćwiczeń,
  • przygotowanie i produkcję materiałów informacyjnych i szkoleniowych,
  • przygotowanie i prowadzenie wykładów i szkoleń oraz wynajem sal wykładowych dla potrzeb realizacji programu edukacyjnego dla pielęgniarek szkolnych (m.in. w zakresie pierwszej pomocy) i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (m.in. w zakresie wczesnej diagnostyki nadwagi )

Od września 2009 r. Fundacja realizował program Zdrowa Klasa – program profilaktycznych badań przesiewowych wzroku i postawy wśród drugoklasistów szkół podstawowych.


Aby świat miał uśmiechniętą buzię dziecka!

 
Podziel się na Facebooku
Wyszukaj artykuł
Partnerzy
optyk21_240_160.jpg