Tak dla Zdrowia logo

Jak prawidłowo dbać o jamę ustną?

Już od najmłodszych lat uczymy się jak dbania o jamę ustną, wyrabiamy w sobie dobre nawyki codziennego szczotkowania zębów, które wymagają precyzji ale przede wszystkim regularności, aby móc w przyszłości cieszyć się zdrowymi zębami i unikać częstych wizyt u dentysty, które do najprzyjemniejszych, jak wszyscy wiemy, nie należą.

Więcej…

 

Sprawozdanie z działalności fundacji za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Sprawozdanie

z działalności fundacji

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

 

Fundacja TAK DLA ZDROWIA

 

ul. Łubinowa 59

87-100 Toruń

NIP: 956-22-23-738

 

 

 1. Dane organizacji:

 1. Forma prawna: Fundacja TAK DLA ZDROWIA

 2. KRS numer: 0000306255

 3. Data rejestracji: 19.05.2008

 4. Numer NIP: 956-22-23-738

 5. REGON: 340457035

 6. Adres siedziby: 87-100 Toruń, ul. Łubinowa 59

 7. Numer telefonu: 507110885

 8. Adres mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 9. Strona fundacji: http://www.takdlazdrowia.pl/fundacja

 10. Prezes Fundacji: Małgorzata Kaczorek, ul. Sobieskiego 8/26, 87-100 Toruń

 

 

 1. Cele statutowe fundacji:

  1. ochrona i promocja zdrowia;

  2. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

  3. działalność charytatywna;

  4. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

  5. działalności na rzecz mniejszości narodowych;

  6. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

  7. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

  8. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

  9. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

  10. nauka, edukacja, oświata i wychowanie;

  11. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;

  12. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;

  13. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

  14. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;

  15. porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;

  16. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;

  17. ratownictwo i ochrona ludności;

  18. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

  19. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;

  20. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

  21. promocji i organizacji wolontariatu;

  22. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz jednostki kościelne (jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego) w wyżej wymienionej działalności.

 

 1. Zasady, formy i zakres działalności statutowej.

 

1. Samodzielne programy w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia:

 

 1. Przyszłość Nie Starość – program w 2020 roku oparł się na akcji edukacyjnej i informacyjnej na portalu www.takdlazdrowia.pl, www.senior24h.pl oraz w mediach społecznościowych (zwłaszcza FB, Twitter, Instagram) na temat profilaktyki oraz zdrowego i aktywnego trybu życia poprzez profilaktykę i korzystanie z aplikacji prozdrowotnych. Bardzo ważnym aspektem były również szkolenia dla studentów w aspekcie pracy z osobami starszymi w zakresie adaptacji mobilnej i Internetowej („Załóż Babci FB”) - 10 spotkań na Uniwersytecie UMK plus 10 spotkań w liceum w Aleksandrowie Kujawskim. Przeprowadziliśmy również 20 szkoleń dla seniorów z Internetu oraz wykluczenia cyfrowego, uczestniczyło w nich 260 seniorów. Fundacja kładzie nacisk na profilaktykę także online (min. umiejętność korzystania z telemedycyny) zarówno dzieci jak i seniorów, łącząc pokolenia we wspólnych działaniach i warsztatach.

 2. Zdrowy pracownik i zdrowy pracodawca – akcja edukacyjna i informacyjna na portalu, w mediach społecznościowych na temat walki ze stresem wśród pracowników i pracodawców (partnerstwo w projekcie Centrum Pomocy Psychologicznej) oraz profilaktyce w tym uprawianiu sportu (bieg Poland Business Run).

 3. Przyszłość! Nie starość – kampania edukacyjna dla dzieci seniorów oraz osób starszych o możliwościach, jakie daje Internet oraz innowacje technologiczne także w aspekcie zdrowia fizycznego i psychicznego. Rekrutacja seniorów oraz dzieci odbywała się min. poprzez barmanów i kelnerów pracujących na mobilnym rowerku wyposażonym w tablet i smartphone.

 

2. W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 fundacja patronowała następującym programom statutowym:

1. Kontynuacja Programu Partnerstwa Tak dla Zdrowia zainicjowanego w 2008 r.

W zakres działań wchodzi edukacja klientów i pacjentów wszystkich punktów partnerskich oraz świadoma realizacja założeń społecznej odpowiedzialności (CSR) i zrównoważonego rozwoju partnerów i darczyńców Fundacji. Włączyliśmy się w akcję min. bezpiecznych wakacji, imprez plenerowych w Toruniu, Bydgoszczy i w Pile, warsztatów ćwiczeń dla dzieci w szkołach i na basenach.

 

2. Organizacja konferencji i szkoleń dedykowanych branży medycznej i farmaceutycznej wspierających rozwój przedsiębiorczości i upowszechniających kulturę zdrowia, sportu i walki ze stresem (partnerstwo min. z firmą LUX MED, Bella Line, Marwit).

 

3. Organizacja i partnerstwo w szkoleniach dla seniorów z wykluczenia cyfrowego.

 

4. Współtworzenie portali edukacyjno - informacyjnych www.takdlazdrowia.pl , www.senior24h.pl oraz w mediach społecznościowych (zwłaszcza FB).

 

6. Materiały drukowane upowszechniające ochronę i promocję zdrowia oraz kulturę fizyczną i sport:

a) Filmiki edukacyjne dla seniorów

b) Kolorowanka tak dla zdrowia – skierowana do najmłodszych, narzędzie wspomagające profilaktykę zdrowia, jak i rozwój artystyczny.

c) Plakaty tematyczne o profilaktyce zdrowotnej (tzw. motywatory – jak pozytywnie przekazać informację o dbaniu o siebie)

 

 

 1. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS (październik-grudzień).

Produkcja lokalnych przysmaków i ciast oraz szkolenia dla seniorów.

 1. Odpisy uchwał zarządu fundacji.

Brak uchwał

 1. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów i ich źródłach.

 1. Otrzymane darowizny: 0,00 zł

 2. Wpływy z 1% podatku: 220 zł

 3. Inne przychody: 523,10 zł

 4. Łączna wartość przychodów: 70100 zł

 1. Informacja o wysokości poniesionych kosztów.

 1. Realizacja celów statutowych: 20000 zł

 2. Administracja: 12000 zł

 3. Działalność gospodarcza: 10000 zł

 4. Pozostałe koszty: 2500 zł

 1. Informacje na temat ilości osób zatrudnionych i wynagrodzeniach im wypłaconych oraz o posiadanych aktywach.

1/2 etatu

 1. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe.

Fundacja współpracowała z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łubiance, z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, z Uniwersytetem dla Aktywnych oraz samorządem ciechocińskim i aleksandrowskim.

 

 1. Informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.

tak

 

5 pytań o wady wrodzone serca – to warto wiedzieć!

W dziecięcej kardiochirurgii i kardiologii interwencyjnej przechodzimy od ratowania życia do poprawy jego jakości. Przesuwamy granice możliwości medycznych.

Więcej…

 

Trzeci Ogólnopolski Dzień Opiekuna

Udzielenie adekwatnej pomocy opiekunom osób chorych bywa bardzo trudne. Czasami jednak wystarczy drobny gest, aby okazać im wsparcie. Z okazji trzeciego Ogólnopolskiego Dnia Opiekuna inicjatorzy święta zachęcają, aby wyrazić swoją solidarność z opiekunami i przyłączyć się do symbolicznej akcji w mediach społecznościowych.

Więcej…

 

Rusza kampania edukacyjna „TeleSERCE - Serce pod kontrolą”

9 lutego 2021 roku trzy organizacje działające na rzecz pacjentów zainaugurowały kampanię edukacyjną pn. „TeleSERCE - Serce pod kontrolą”. Organizatorzy będą edukować Polaków na temat praktycznych zastosowań telemedycyny.

Więcej…

 

Mikrobiom skóry głowy, a jej prawidłowy stan

Skóra naszego ciała, w tym również owłosiona skóra głowy, jest zasiedlona przez wiele różnych drobnoustrojów. Przede wszystkim są to bakterie Gram-dodatnie oraz drożdżaki. Jest to tak zwany mikrobiom, czyli naturalna i przyjazna flora bakteryjna skóry, niezbędna do utrzymania prawidłowego jej stanu.

Więcej…

 

Światowy Dzień Walki z Rakiem - 04.02.2021

W tygodniu poprzedzającym Światowy Dzień Walki z Rakiem, my, chorzy na raka płuca, nasi bliscy i opiekunowie, lekarze i wszyscy Polacy, zasadnie czujący się zagrożeni tą chorobą (m.in.  z uwagi na wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza w naszym kraju), zwracamy się do Rządu Polski o wyrównanie szans na leczenie wszystkich chorujących, bez względu na rodzaj tego raka.

Więcej…

 
Podziel się na Facebooku
Reklama
Reklama

Wyszukaj artykuł